Tämä on Lindroos Racingin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Tero Tuiskula

Ahrolantie 17

39100 Hämeenkyrö

(040) 503 2278

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tero Tuiskula

tenospamTämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

3. Rekisterin nimi

Tiedotteiden sähköpostitusrekisteri ja verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön vapaaehtoinen suostumus hönen itse rekisteröityessään internet -sivun (www.lindroosracing.com) kautta tiedotuslistalle. Samoin käyttäjärekisteriin rekisteröityminen on vapaaehtoista ja tapahtuu henkilön omasta aloitteesta. Tämä rekisteri on tarkoitettu rajoitetulle ryhmälle. Rajoitetulla ryhmällä tarkoitetaan tiimin omia edustajia, yhteistyökumppaneita tai itse rekisteröityneitä, joiden rekisteröitymisen rekisterinpitäjä joko hyväksyy tai hylkää.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on toimittaa tiimin tiedotteita tiedotusvälineille, yhteistyökumppaneille sekä henkilöille, jotka ovat itse rekisteröityneet tiedotuslistalle.

Käyttäjärekisterissä olevat henkilöt pääsevät katsomaan rajoitetulle ryhmälle tarkoitettuja videoita.

Yhteydenottolomakkeella lähetettäviä tietoja ei rekisteröidä, vaan ne lähetetään sähköpostitse vastaanottajalle.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, sähköpostiosoite ja rekisteröitymisaika.

Tietoja säilytetään rekisterissä toistaiseksi. Rekisterinpitäjä varaa oikeuden poistaa henkilötietoja rekisteristä, jos esimerkiksi sähköpostia ei ole saatu toimitettua kyseiselle henkilölle pitkään aikaan. Myös yhteistyökumppaneita tai tiedotusvälineiden edustajia voidaan poistaa rekisteristä samasta syystä tai muista yhteistyökumppanuudessa tapahtuvien muutosten johdosta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröinnin yhteydessä www-lomakkeella. Yhteistyökumppanit liitetään rekisteriin rekisterinpitäjän toimesta tiimin kuljettajan pyynnöstä sähköpostitse ja puhelimitse. Tiedotusvälineiden edustajien tietoja saadaan sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta ja internetissä julkaistuista yhteystiedoista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Rekisterin tietoja pääsee käsitelemään ainoastaan sivuston ylläpitäjä, joka toimii samalla rekisterin pitäjänä. Pääsy ylläpitosivulle on suojattu vahvalla salasanalla. Sivustosta otetaan päivittäin varmuuskopio tietojen katoamisen ja vahingoittumisen varalta. Tietomurtoja vastaan tiedot on suojattu webhotellin toimesta palomuurilla ja muilla tarvittavilla suojaustoimilla.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

11. Muutokset tähän dokumenttiin

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän dokumenttiin siitä erikseen ilmoittamatta. Dokumentin alkuperäinen julkaisupäivämäärä ja päivityspäivämäärä ilmoitetaan dokumentin alapuolella. Muutokset astuvat voimaan julkaisuajankohtana.